Josep Julià i Barceló
President Consell Liquidació
Cr. De Castellar 352
08226 Terrassa
Tel. 93.736.98.88 Fax. 93.736.26.87
E-mail: josepjulia@intergestio.com